Vad är OSI modellen?

Vad är OSI modellen? illustration

Datakommunikation och nätverksprotokoll är en grundläggande del av den moderna informationsteknologin. För att underlätta kommunikation mellan olika datanätverkssystem, togs en modell fram känd som OSI-modellen. OSI, som står för Open Systems Interconnection, är en konceptuell ram som används för att förstå och utforma nätverksprotokoll och deras interaktion i sju lager. Modellen, som utvecklades av International … Läs mer